Валюта:
Ізраїль (Whatsapp/Viber/Telegram)+97250-3466160
Україна+38 (044) 299-23-06
Росія, Казахстан+7 (495) 178-05-47
Сайт заснований найстарішої аптекою Ізраїлю для опису фармацевтичних препаратів, публікацій новин з фармакологічних конгресів, конференцій, а також надання інформації про можливість замовлення препаратів з Ізраїлю і їх доставки пацієнтам.
Введіть запит
корзина
товарів на суму:

Карта сайта

Волібріс (Volibris) - 5 MG Дифіклір (Dificlir) – 200 MG Епірубіцин (Epirubicin) - 50 MG Завеска (Zavesca) – 100 MG Цефовіт Форте (Cefovit Forte) – 500 MG Фенерган (Phenergan) - 25 MG Абіліфай (Abilify) - 10 MG Веллбутрін (Wellbutrin) - 150 MG Еффексор (Effexor) – 75 MG Аммонапс (Ammonaps) - 940 MG Асакол (Asacol) – 400 MG Ксенбілокс (Xenbilox) - 250 MG Аранесп (Aranesp) – 100 MCG Арікстра (Arixtra) - 2.5 MG Венклекста (Venclexta) – 50 MG Еліквіс (Eliquis) - 2.5 MG Еліквіс (Eliquis) - 5 MG Енплейт (Nplate) - 250 MCG Епрекс (Eprex) - 30000 ME Ксарелто (Xarelto) – 10 MG Ксарелто (Xarelto) – 25 MG Ксарелто (Xarelto) – 20 MG Нейпоген (Neupogen) – 300 MCG Неуластім (Neulastim) - 60 MG Репата (Repatha) – 140 MG Аталурен (Ataluren) - 250 MG Арзерра (Arzerra) – 100 MG Бараклюд (Baraclude) - 0.5 MG Вієкіракс (Viekirax) - 12.75 MG Віктреліс (Victrelis) - 200 MG Гепатект (Hepatect) – 50 MG Даклінза (Daklinza) - 60 MG Ексвієра (Exviera) - 250 MG Зепатір (Zepatier) - 50 MG Копегус (Copegus) - 200 MG Мавірет (Mavyret) - 100 MG Олізіо (Olysio) – 150 MG Пегасіс (Pegasys) - 135 MG Пегінтрон (Pegintron) - 100 MCG Ребетол (Rebetol) – 200 MG Совальді (Sovaldi) - 400 MG Сунвепра (Sunvepra) – 100 MG Трувада (Truvada) Харвоні (Harvoni) - 90 MG Езетрол (Ezetrol) – 10 MG Лівіал (Livial) - 2.5 MG Менопур (Menopur) - 600 ME Плаквеніл (Plaquenil) – 200 MG Тизабрі (Tysabri) - 300 MG Атріпла (Atripla) Віреад (Viread) - 300 MG Евіплера (Eviplera) Інтратект (Intratect) - 50 ML Калетра (Kaletra) – 100 MG Нейронтін (Neurontin) - 300 MG Нексіум (Nexium) - 20 MG Неотігазон (Neotigason) - 10 MG Октагам (Octagam) 10% - 50 ML Презиста (Prezista) – 400 MG Стрібілд (Stribild) - 150 MG Тівікай (Tivicay) - 25 MG Тріумек (Triumeq) Бенліста (Benlysta) - 120 MG Гамунекс (Gamuneks) - 2.5 MG Імновід (Imnovid) - 2 MG Козентикс (Cosentyx) - 150 MG Програф (Prograf) - 1 MG Рапамун (Rapamune) - 1 MG Ремікейд (Remicade) – 100 MG Соліріс (Soliris) - 300 MG Стелара (Stelara) - 45 MG Флебогамма (Flebogamma) - 50 ML Хуміра (Humira) - 40 MG Препарат Пралуент (Praluent) 75 MG Атаканд (Atacand) - 8 MG Атозет (Atozet) - 20 MG Таблетки Милдронат (Mildronate) 500 MG Тритаце (Tritace) – 2.5 MG Єрвой (Yervoy) - 50 MG Зелбораф (Zelboraf) - 240 MG Кейтруда (Keytruda) – 100 MG Мекініст (Mekinist) – 0.5 MG Опдиво (Opdivo) - 40 MG Ліки Куван (Kuvan) 100 MG Ліки Нордітропін (Norditropin) 10 MG Орфадін (Orfadin) - 5 MG Препарат Авонекс (Avonex) 30 MCG Таблетки Азілект (Azilect) 1 MG Таблетки Наркоз (Aricept) 10 MG Дантріум (Dantrium) - 20 MG Копаксон (Copaxone) - 20 MG Сіфрол (Sifrol) – 0.75 MG Текфідера (Tecfidera) – 120 MG Текфідера (Tecfidera) – 240 MG Препарат Абіплатін (Abiplatin) 0.5 MG Препарат Абраксан (Abraxane) 100 MG Препарат Адцетріс (Adcetris) 50 MG Акінзео (Akynzeo) - 300 MG Алеценза (Alecensa) - 150 MG Алімта (Alimta) - 100 MG Препарат Алкеран (Alkeran) 2 MG Алоксі (Aloxi) - 250 MCG Таблетки Анастрозол (Anastrozole) 1 MG Препарат Андрогель (Androgel) 30 MG Таблетки Аримидекс (Arimidex) 1 MG Препарат Атріанс (Atriance) 5 MG Препарат Блінціто (Blincyto) 35 MCG Вайдаза (Vidaza) - 100 MG Варгатеф (Vargatef) – 100 MG Вектібікс (Vectibix) – 100 MG Велкейд (Velcade) - 3.5 MG Препарат Вепезід (Vepesid) 50 MG Вотріент (Votrient) - 200 MG Препарат Газіва (Gazyva) 1000 MG Препарат Гардасил (Gardasil) 0.5 ML Гемзар (Gemzar) – 200 MG Герцептин (Herceptin) – 440 MG Таблетки Гіотріф (Giotrif) 20 MG Препарат Гліадел (Gliadel) 7.7 MG Препарат Граноцит 34 (Granocyte 34) 263 MCG Дарзалекс (Darzalex) - 100 MG Декапептил (Decapeptyl) – 11.25 MG Доксіл (Doxil) - 20 MG Доксорубіцин (Doxorubicin) - 50 MG Евольтра (Evoltra) – 20 MG Ексджіва (Xgeva) - 120 MG Препарат Еменд (Emend) 80 MG Ліки Ербітукс (Erbitux) 200 MG Еріведж (Erivedge) - 150 MG Етопозид (Etoposide) - 200 MG Етопозид-Ебеве (Etoposid-Ebewe) - 200 MG Етопозид-Тева (Etoposide-Teva) - 100 MG Препарат Заведос (Zavedos) 10 MG Препарат Зевалін (Zevalin) 1.6 MG Таблетки Зікадія (Zykadia) 150 MG Зітіга (Zytiga) - 250 MG Золадекс (Zoladex) - 3.6 MG Золінза (Zolinza) - 100 MG Препарат Зомета (Zometa) 4 MG Іклусіг (Iclusig) 15 MG Імбрувіка (Imbruvica) - 140 MG Таблетки Іресса (Iressa) 250 MG Іринотекан (Irinotekan) - 40 MG Йонделіс (Yondelis) - 1 MG Кадсила (Kadcyla) Карбоплатин (Carboplatin) - 150 MG Касодекс (Casodex) – 50 MG Таблетки Келикс (Caelyx) 20 MG Препарат Кіпроліс (Kyprolis) 60 MG Котелік (Cotellic) - 20 MG Кселода (Xeloda) – 150 MG Ленвіма (Lenvima) - 4 MG Лінпарза (Lynparza) – 100 MG Лонсурф (Lonsurf) - 15 MG Мабтера (Mabthera) – 500 MG Таблетки мегейс (Megace) 160 MG Таблетки Метотрексат (Methotrexate) 2.5 MG Нексавар (Nexavar) – 200 MG Нінларо (Ninlaro) - 3 MG Ніпент (Nipent) - 10 MG Ліки Одомзо (Odomzo) 200 MG Оксаліплатин Медак (Oxaliplatin Medac) – 100 MG Паклітаксел Тева (Paclitaxel Teva) – 100 MG Паклітаксел (Paclitaxel) – 100 MG Пер'єта (Perjeta) - 420 MG Ревлімід (Revlimid) - 10 MG Рибомустин (Ribomustin) - 25 MG Соматулін (Somatuline) – 90 MG Спрайсел (Sprycel) - 50 MG Стіварга (Stivarga) - 40 MG Сутент (Sutent) - 25 MG Тагрісо (Tagrisso) - 40 MG Тайверб (Tyverb) - 250 MG Тамоксифен (Tamoxifen) - 10 MG Тарцева (Tarceva) - 100 MG Тасігна (Tasigna) - 200 MG Темодал (Temodal) – 10 MG Тепадіна (Tepadina) - 15 MG Тецентрик (Tecentriq) - 1200 MG Фазлодекс (Faslodex) 250 MG Фірмагон (Firmagon) – 80 MG Препарат Фторурацил (Fluorouracil) 50 MG Цирамза (Cyramza) - 10 MG Препарат Косопт (Cosopt) 20 MG Препарат Озурдекс (Ozurdex) 0.7 MG Препарат Белвік (Belviq) 10 MG Препарат Саксенда (Saxenda) 6 MG Таблетки Епклюза (Epclusa) Ліки Зовіракс (Zovirax) 400 MG Препарат Кайстон (Cayston) 75 MG Ліки амбізом (Ambisome) 50 MG Препарат Віфенд (Vfend) 200 MG Ліки Кеппра (Keppra) 500 MG Аркоксія препарат (Arcoxia) 60 MG Аркоксія препарат (Arcoxia) 90 MG Препарат Етопан (Etopan) 600 MG Препарат Імпавідо (Impavido) 50 MG Препарат Аромазин (Aromasin) 25 MG Препарат Бортезоміб (Bortezomib) 3.5 MG Препарат Актемра (Actemra) 200 MG Аджові (Ajovy) - 225 MG Ліки Есбріет (Esbriet) 267 MG Ліки Офев (Ofev) 100 MG Ліки Лонквекс (Lonquex) 6 MG Препарат Рекормон (Recormon) 4000 ME Брілінта (Brilinta) - 60 MG Препарат Наглазим (Naglazyme) 5 MG Актос (Actos) - 15 MG Препарат Гліксамбі (Glyxambi) 5 MG Ліки Еукреас (Eucreas) 50 MG Ліки Джардінс (Jardiance) 10 MG Ліки Джардінс (Jardiance) 25 MG Препарат Інсуман Рапід (Insuman Rapid) 40 IU Препарат Левемір (Levemir) 100 IU Препарат Оземпік (Ozempic) 0.50 MG Треглудек (Tregludec) – 100 MG Трулісіті (Trulicity) Препарат Дуодарт (Duodart) Небідо (Nebido) - 250 MG Препарат Таміфлю (Tamiflu) 45 MG Препарат Таміфлю (Tamiflu) 75 MG Ліки Ремдесивір (Remdesivir) 100 MG Ліки Велаксин (Velaxin) 37.5 MG Препарат Твінрікс (Twinrix) Ліки Регейн (Rogaine) Препарат Генвоя (Genvoya) Ліки Мирин (Myrin) 50 MG Аймовіг (Aimovig) Алдара (Aldara) - 250 MG Ліки Вальцит (Valcyte) 450 MG Препарат Ервіназа (Erwinase) Онівайд (Onivyde) - 43 MG Препарат Онкаспар (Oncaspar) Препарат Фоскавір (Foscavir) 24 MG Препарат халава (Halaven) Ліки Фавіпіравір (Favipiravir) Препарат ПОЛІХІМ (Polyheal) Ліки ареду (Aredia) Ліки Проставазін (Prostavasin) Препарат Інсіво (Incivo) Препарат Нормосанг (Normosang) Препарат Тресіба (Tresiba) Препарат Актонель (Actonel) Препарат Вітекта (Vitekt) 150 MG Препарат Емтріва (Emtriva) Ліки Імукін (Interferon) Мектові (Mektovi) - 15 MG Неграм (Negram) Препарат Ніацин (Niacin) 505 MG Препарат Нифекард ХЛ (Nifecard XL) 30 MG Ліки Тібост (Tybost) 150 MG Препарат Трізівір (Trizivir) Препарат Енварсус (Envarsus) Препарат Нулоджікс (Nulojix) 250 ML Ліки Амзаар (Amzaar) Препарат Гізаар (Hyzaar) Препарат Нифедипин (Nifedipine) Препарат Імлігік (IMLygic) Ліки Цітотект (Cytotect) 20 ML Препарат Арипіпразол (Aripiprazole) Ліки Немдатін (Nemdatine) Препарат Белеодак (Beleodaq) Варубі (Varubi) - 90 MG Препарат Еншур (Ensure) Ліки Зіделіг (Idelalisib) 100 MG Препарат Ікземпра (Ixempra) 15 MG Кепіванс (Kepivance) – 6.25 MG Препарат Кометрік (Cometriq) 100 MG Ліки Лізодрен (Lysodren) 500 MG Ліки Ломустін (Lomustine) 40 MG Препарат Унітуксін (Unituxin) Ліки Фарідак (Farydak) 20 MG Препарат Флудара (Fludara) 50 MG Препарат Хеліксор (Helixor) Агріппал (Agrippal) Ефавіренз (Efavirenz) - 600 MG Препарат Зідовудин (Zidovudin) Агіспор (Agispor) - 15 ML Ліки Салофальк (Salofalk) Авандія (Avandia) - 8 MG Олуміант (Olumiant) - 2 MG Препарат Вінкристин Тева (Vincristine Teva) Препарат Зум Тева (Zoom Teva) Препарат Ферінжект (Ferinject) 500 MG Препарат Энхерту (Enhertu) 100 MG Ліки Брафтові (Braftovi) 75 MG Препарат Лорбрена (Lorbrena) 100 MG LERCAPRESS 10 30 FC TAB SYNTHROID 50 MCG 90 TAB Препарат Солу-Медрол (Solu-Medrol) 125 MG Мазь Дайвобет (Daivobet) Препарат Бамланівімаб (Bamlanivimab) 700 MG Ліки Етесевімаб (Etesevimab) 700 MG Ребелсас (Rybelsus) Аплідін (Плітідепсін) 2 MG Рекарбріо (Recarbrio) 1.25 G Standard Covid-19 Ag Test Тафікс (Taffix) Реген-Ків (Regen-Cov) 600 MG Регенерон (Regeneron) Зіклара (Zyclara) 3.75% Фетроя (Fetroja) Вабомер (Vabomere) Зербакса (Zerbaxa) Радикава (Radicava) Фортео (Forteo) Падцев (Padcev) - 30 MG Арранон (Arranon) Еновід (Enovid) спрей Молнупіравір (Molnupiravir) Кіскалі (Kisqali) - 200 MG Поліві (Polivy) - 140 MG Ксіафлекс (Xiaflex) Данієлза (Danyelza) Спінраза (Spinraza) - 12 MG Рубрака (Rubraca) - 300 MG Екриза (Eucrisa) – 2% Зінплава (Zinplava) – 1000 MG Лартруво (Lartruvo) – 190 MG Ексондіс 51 (Exondys 51) - 100 MG Ксіїдра (Xiidra) – 5% Нетспот (Netspot) Аксумін (Axumin) Трікафта (Trikafta) - 150 MG Окаліва (Ocaliva) - 5 MG Зінбріта (Zinbryta) - 150 MG Нуплазид (Nuplazid) - 17 MG Дефітеліо (Defitelio) – 200 MG Кінкейр (Cinqair) - 100 MG Талс (Taltz) - 80 MG Антим (Anthim) – 600 MG Брівіакт (Briviact) - 10 MG Гіапреза (Giapreza) – 2.5 MG Макрілен (Macrilen) Інліта (Inlyta) - 1 MG Вегові (Wegovy) - 0.25 MG Вегові (Wegovy) - 1 MG Вегові (Wegovy) - 1.7 MG Вегові (Wegovy) - 2.4 MG Цибінко (Cibinqo) - 50 MG Ліпіодол (Lipiodol) - 4.8 G Беспонса (Besponsa) Імфінзі (Imfinzi) - 120 MG Алунбріг (Alunbrig) - 30 MG Окревус (Ocrevus) – 300 MG Зеджула (Zejula) - 100 MG Бавенсіо (Bavencio) - 200 MG Ксоспата (Xospata) - 40 MG Вітракві (Vitrakvi) - 20 MG Ксофлюза (Xofluza) - 20 MG Стеглатро (Steglatro) - 5 MG Ропреса (Rhopressa) - 2.5 ML Тібсово (Tibsovo) - 250 MG Земдрі (Zemdri) - 500 MG Сімдеко (Symdeko) - 50 MG Біктарві (Biktarvy) - 50 MG Пікрей (Piqray) - 300 MG Золгенсма (Zolgensma) - 5.5 ML Троделві (Trodelvy) - 200 MG Ксепі (Xepi) – 30 G Хемлібра (Hemlibra) - 30 MG Літак 10 (Litak 10) - 10 MG Тукіса (Tukysa) – 150 MG Мепсевії (Mepsevii) – 10 MG Превіміс (Prevymis) - 240 MG Фазенра (Fasenra) – 30 MG Візульта (Vyzulta) - 5 ML Калквенс (Calquence) - 100 MG Верзеніо (Verzenio) - 50 MG Евушелд (Evusheld) - 150 MG Бебтеловімаб (Bebtelovimab) - 175 MG Солосек (Solosec) - 2 G Алікопа (Aliqopa) - 60 MG Айдіфа (Idhifa) - 50 MG Восеві (Vosevi) - 400 MG Нерлінкс (Nerlynx) - 40 MG Тремфія (Tremfya) – 100 MG Бевікса (Bevyxxa) - 80 MG Баксдела (Baxdela) - 450 MG Тафінлар (Tafinlar) - 50 MG Тімлос (Tymlos) - 80 MG Райдапт (Rydapt) - 25 MG Брінейра (Brineura) - 150 MG Інгреза (Ingrezza) - 40 MG Аустедо (Austedo) – 12 MG Ксадаго (Xadago) - 50 MG Ксермело (Xermelo) - 250 MG Силік (Siliq) - 210 MG Емфлаза (Emflaza) - 6 MG Парсабів (Parsabiv) - 2.5 MG Труланс (Trulance) - 3 MG Ультоміріс (Ultomiris) - 300 MG Елзонріс (Elzonris) - 1000 MСG Аспарлас (Asparlas) - 3750 U Мунджаро (Mounjaro) - 2.5 MG Мотегріті (Motegrity) - 2 MG Фірдапс (Firdapse) - 10 MG Даурісмо (Daurismo) - 100 MG Гаміфант (Gamifant) - 10 MG Аемколо (Aemcolo) - 194 MG Мунджаро (Mounjaro) - 15 MG Юпелрі (Yupelri) – 175 MСG Талзенна (Talzenna) - 0.25 MG Тегседі (Tegsedi) - 284 MG Ревкові (Revcovi) - 2.4 MG Нузіра (Nuzyra) - 100 MG Сейсара (Seysara) - 60 MG Візімпро (Vizimpro) - 15 MG Емгаліті (Emgality) - 120 MG Діакоміт (Diacomit) - 250 MG Акліф (Aklief) - 45 G Претоманід (Pretomanid) – 200 MG Веклурі (Veklury) – 100 MG Артесунат (Artesunate) – 100 MG Джемперлі (Jemperli) – 500 MG Опдуалаг (Opdualag) – 240 MG Копіктра (Copiktra) - 25 MG Люмокситі (Lumoxiti) - 1 MG Піфелтро (Pifeltro) - 100 MG Ксерава (Xerava) - 50 MG Такзайро (Takhzyro) – 300 MG Оксервейт (Oxervate) – 20 MG Галафолд (Galafold) - 123 MG Анновера (Annovera) - 0.15 MG Онпаттро (Onpattro) - 2 MG Потелігео (Poteligeo) - 20 MG Мальплета (Mulpleta) - 3 MG Омегавен (Omegaven) 10% - 50 ML Орілісса (Orilissa) – 150 MG Крінтафель (Krintafel) - 150 MG Типокс (Tpoxx) – 200 MG Розлітрек (Rozlytrek) - 100 MG Палінзік (Palynziq) - 2.5 MG Доптелет (Doptelet) – 20 MG Локелма (Lokelma) - 5G Крісвіта (Crysvita) - 10 MG Таваліс (Tavalisse) – 100 MG Ілюмія (Ilumya) - 100 MG Трогарзо (Trogarzo) – 200 MG Ерлеада (Erleada) - 60 MG Лутатера (Lutathera) Убрелві (Ubrelvy) - 50 MG Убрелві (Ubrelvy) - 100 MG Дайвіго (Dayvigo) - 2.5 MG Діамантовий блакитний G (TissueBlue) Віондіс 53 (Vyondys 53) - 2 MG Оксбрита (Oxbryta) – 300 MG Гівлаарі (Givlaari) - 189 MG Адаквео (Adakveo) – 100 MG Брукінса (Brukinsa) - 80 MG Реблозил (Reblozyl) - 25 MG ЕксЕм піна (ExEm foam) - 5 ML Рейвау (Reyvow) – 50 MG Сенесі (Scenesse) - 16 MG Беову (Beovu) - 6 MG Ібсрела (Ibsrela) - 50 MG Нуріанз (Nourianz) - 20 MG Ксенлета (Xenleta) – 150 MG Рінвок (Rinvoq) - 15 MG Вакікс (Wakix) - 4.5 MG Тураліо (Turalio) - 125 MG Нубека (Nubeqa) – 300 MG Аккруфер (Accrufer) - 30 MG Експовіо (Xpovio) - 60 MG Вайлісі (Vyleesi) - 1.75 MG Віндакель (Vyndaqel) - 20 MG Скайрізі (Skyrizi) - 75 MG Балверса (Balversa) - 3 MG Евеніті (Evenity) - 105 MG Майзент (Mayzent) – 0.25 MG Суносі (Sunosi) - 75 MG Зулрессо (Zulresso) – 100 MG Егатен (Egaten) - 250 MG Джуво (Jeuveau) - 100 u Діфолта (Difolta) - 20 MG Гемтеса (Gemtesa) – 75 MG Ебанга (Ebanga) - 8.5 ML Орговікс (Orgovyx) - 120 MG Маргенза (Margenza) - 250 MG Клісірі (Klisyri) - 2.5 MG Орладейо (Orladeyo) - 150 MG Імсіврі (Imcivree) - 10 MG Окслумо (Oxlumo) - 94.5 MG Зокінві (Zokinvy) - 75 MG Інмазеб (Inmazeb) - 241.7 MG Гаврето (Gavreto) - 100 MG Детектнет (Detectnet) - 148 MBQ Согроя (Sogroya) - 10 MG Вінлєві (Winlevi) - 60 G Енспрінг (Enspryng) - 120 MG Вілтепсо (Viltepso) – 250 MG Олінвік (Olinvyk) - 1 MG Еврісді (Evrysdi) - 60 MG Лампіт (Lampit) - 30 MG Бленреп (Blenrep) – 100 MG Монджуві (Monjuvi) - 200 MG Ксегліз (Xeglyze) – 0.74% Інкові (Inqovi) - 35 MG Унаміті (Unamity) - 4 MG Рукобіа (Rukobia) - 600 MG Байфаво (Byfavo) - 20 MG Дойолві (Dojolvi) – 100% Зепзелка (Zepzelca) - 4 MG Уплізна (Uplizna) - 100 MG Таувід (Tauvid) Серіанна (Cerianna) Кінлок (Qinlock) – 50 MG Ретевмо (Retevmo) - 40 MG Табректа (Tabrecta) - 150 MG Кімтрак (Kimmtrak) - 100 MCG Онгентіс (Ongentys) - 25 MG Пемазір (Pemazyre) - 4.5 MG Коселуго (Koselugo) - 10 MG Зепосіа (Zeposia) - 0.92 MG Істуріса (Isturisa) - 1 MG Саркліса (Sarclisa) - 100 MG Нуртек ODT (Nurtec ODT) – 75 MG Бархемсіс (Barhemsys) - 5 MG Некслетол (Nexletol) – 180 MG Пізенсі (Pizensy) – 10 G Тазверік (Tazverik) - 200 MG Тепезза (Tepezza) – 500 MG Айвакіт (Ayvakit) - 25 MG Зініз (Zynyz) - 500 MG Афексда (Aphexda) - 62 MG Бесремі (Besremi) - 250 MGC Брензаві (Brenzavvy) - 20 MG Бріумві (Briumvi) – 150 MG Кабенува (Cabenuva) - 600 MG Камзайос (Camzyos) - 2.5 MG Колумві (Columvi) – 2.5 MG Козела (Cosela) - 300 MG Циталюкс (Cytalux) – 3.2 MG Даксифай (Daxxify) - 100u Дейб'ю (Daybue) - 200 MG Елахер (Elahere) - 100 MG Елрексфіо (Elrexfio) - 44 MG Епкінлі (Epkinly) - 4 MG Евкіза (Evkeeza) - 345 MG Ексківіті (Exkivity) - 40 MG Імджудо (Imjudo) - 25 MG Інпефа (Inpefa) – 200 MG Джайпірча (Jaypirca) - 50 MG Джесдуврок (Jesduvroq) - 1 MG Джойєнджа (Joenja) - 70 MG Кразаті (Krazati) - 200 MG Ламзеде (Lamzede) - 10 MG Леквіо (Leqvio) - 284 MG Лівмарлі (Livmarli) - 9.5 MG Лівтенсіті (Livtencity) - 200 MG Лумакрас (Lumakras) - 120 MG Лунсуміо (Lunsumio) - 1 MG Літгобі (Lytgobi) - 12 MG Мієбо (Miebo) - 3 ML Орсерда (Orserdu) - 86 MG Пепаксто (Pepaxto) – 20 MG Плювікто (Pluvicto) Понворі (Ponvory) - 20 MG Пірукінд (Pyrukynd) - 5 MG Калсоді (Qalsody) - 100 MG Куліпта (Qulipta) – 10 MG Рібревант (Rybrevant) - 350 MG Рілаза (Rylaze) - 10 MG Стемблікс (Scemblix) - 40 MG Сотікту (Sotyktu) - 6 MG Співіго (Spevigo) - 450 MG Сунлянка (Sunlenca) 463.5 MG Талві (Talvey) 40 MG Теквайлі (Tecvayli) 153 mg Тепметко (Tepmetko) 225 mg Тезспірі (Tezspire) 210 mg Тівдак (Tivdak) 40 MG Труселік (Truseltiq) 125MG Тизілд (Tzield) 2MG Уконік (Ukoniq) 200MG Вабісмо (Vabysmo) 6MG Ванфліта (Vanflyta) Вонжо (Vonjo) 100MG Втама (Vtama) 6g Велірег (Welireg) 40MG Завзпрет (Zavzpret) 10MG Кішувіт (Kishuvit) 60 капсул Зегалог (Zegalogue) 0.6 MG Зінлонта (Zynlonta) 10 MG